Menü
< Műsorok

A könyv népe

A Biblia, a valódi feminizmus és a nőellenes eszmék
Adásban: 2022-03-18 19:03
Vendég: Dr Bohács Krisztina, Szobota Orsolya
A Könyv Népe c. magazinműsorunkban volt már szó nőkről, férfiakról, a feminizmusról, mindezt korábban csak nagy általánosságban volt ideje a beszélgetőpartnereknek átvenni. Ebben az adásban viszont az lesz a cél, hogy specifikusan a feminizmusról, és annak kialakulásáról beszélgessünk. Mi a feminizmus? Mik a gyökerei? Miben van igaza? Miben téved? Vendégek: Dr. Bohács Krisztina egyetemi adjunktus és Szobota Orsolya, a Hit Gyülekezete lelkésze, a Nők Európa Jövőjéért (NEJ) elnöke
A bibliai feminizmus és a világi feminizmus
Adásban: 2022-03-04 19:03
Vendég: Dr. Bohács Krisztina, Szobota Orsolya
Hogyan hatott a Biblia és a kereszténység a magyar kultúrára, irodalomra és a nemzettudatra? VI.
Adásban: 2021-07-26 14:07
Vendég: Magyary Ferenc
Hogyan hatott a Biblia és a kereszténység a magyar kultúrára, irodalomra és a nemzettudatra? III. A Reformáció hatása a magyar nemzet születésére. Vendég: Magyary Ferenc, tanár, publicista Műsorvezető: Balogh László
Hogyan hatott a Biblia és a kereszténység a magyar kultúrára, irodalomra és a nemzettudatra? V.
Adásban: 2021-07-12 14:07
Vendég: Magyary Ferenc
Hogyan hatott a Biblia és a kereszténység a magyar kultúrára, irodalomra és a nemzettudatra? III. A Reformáció hatása a magyar nemzet születésére. Vendég: Magyary Ferenc, tanár, publicista Műsorvezető: Balogh László
Hogyan hatott a Biblia és a kereszténység a magyar kultúrára, irodalomra és a nemzettudatra? IV.
Adásban: 2021-06-23 18:06
Vendég: Magyary Ferenc
"Két pogány közt" - A Reformáció hatása a magyar nemzet fejlődésére.
Hogyan hatot a Biblia és a kereszténység a magyar kultúrára, irodalomra és a nemzettudatra? III.
Adásban: 2021-06-09 18:06
Vendég: Magyary Ferenc
A Reformáció hatása a magyar nemzet születésére
Hogyan hatott a Biblia és a kereszténység a magyar kultúrára, irodalomra és a nemzettudatra? II.
Adásban: 2021-05-26 18:05
Vendég: Magyary Ferenc
Az államalapítástól a reformációig
Hogyan hatott a Biblia és a kereszténység a magyar kultúrára, irodalomra és a nemzettudatra?
Adásban: 2021-04-28 18:04
Vendég: Magyary Ferenc
A Biblia és az egészség 3.
Adásban: 2021-04-14 18:04
Vendég: Dr. Németh Zoltán
"A gyógyulás a fiak kenyere" Keresztény gyógyítók és életmentő felfedezéseik. Igék a gyógyulásról. A gyógyulás gyakorlati kérdései.
A Biblia és az egészség 2.
Adásban: 2021-03-31 18:03
Vendég: Dr. Németh Zoltán
"Beteg voltam, és meglátogattatok" Hogyan járult hozzá a Szent Biblia egészségügy fejlődéséhez?
A Biblia és az egészség 1.
Adásban: 2021-03-17 19:03
Vendég: dr. Németh Zoltán
Mi a betegség és az egészség a Biblia alapján?
A bibliakritika kritikája 3.
Adásban: 2020-12-09 19:12
Vendég: Dr. Ruff Tibor
A bibliakritika kritikája 2 - A mítosz az Ige és az igazi szív
Adásban: 2020-11-25 18:11
Vendég: Dr. Ruff Tibor
A bibliakritika kritikája
Adásban: 2020-11-11 18:11
Vendég: Dr. Ruff Tibor
Miből adódik a Biblia tekintélye, ennek ellenére élhetünk-e kritikával Isten írott Igéjével szemben. Milyen típusú bibliakritikák léteznek. Vendégünk Ruff Tibor.
Régészeti bizonyítékok az Újszövetség hitelessége mellett
Adásban: 2020-10-14 18:10
Vendég: Dr. Grüll Tibor
Ószövetséggel kapcsolatos régészeti emlékek
Adásban: 2020-09-30 18:09
Vendég: Dr. Grüll Tibor
A mai adásban az Ószövetséggel kapcsolatos régészeti emlékeket fogjuk az adásidő erejéig áttekinteni Prof. Dr. Grüll Tibor tanár úrral, aki elképesztő érdekességről számol be mindannyiunk örömére, ami a kijelentésből táplálkozó hitünk mellett, hatékony információkkal is megerősíti majd az elménket, a bizonyságtevésre és a Szent Biblia melletti mind bátrabb kiállásra.
Mégis a Bibliának van igaza?
Adásban: 2020-09-16 18:09
Vendég: Dr. Grüll Tibor
Milyen régészeti tényekkel lehet hatékonyan érvelni a bibliakritika ellen? Vendég: Dr. Grüll Tibor, a PTE és a Szent Pál Akadémia tanszékvezető tanára
Az ógörög nyelv
Adásban: 2020-09-02 18:09
Vendég: dr. Grüll Eszter
A mai adás vendége ismét dr. Grüll Eszter, a Szent Pál Akadémia tanára lesz, és ma is egy nagyon fontos témát fogunk átbeszélni, egy különleges bibliai nyelvet, mégpedig az Újszövetség nyelvét, az ógörög nyelvet. Kedves vendégem ma is beszélni fog arról, hogy mi a nyelv eredete, története és mik a görög nyelv jellegzetességei? Hogyan lett az Újszövetség „angolja” és az evangelizálás első világnyelve? Továbbá beszélgetni fogunk arról, hogy a görög nyelv speciális jelentéstartalmai hogyan adtak többletkijelentést a Szent Biblia üzeneteihez és hogyan formálják a közgondolkodást immár 2300 éve? Végezetül megérthetjük hogy, milyen haszna van annak, ha egy mai is hívő megtanulja a görögöt, és így eredetiben, és még nagyobb kedvvel tudja olvasni az Igét? Tartsatok velünk újra, hisz tudjátok, mi vagyunk a Könyv népe!
Jézus anyanyelve és az Ószövetség "angolja", a Szent Biblia egyik nyelve: az arámi.
Adásban: 2020-08-19 18:08
Vendég: dr. Grüll Eszter
A mai adásban az arámi nyelv eredetéről és jellegzetességeiről beszélgetünk dr. Grüll Eszterrel, illetve arról, hogy a Kijelentések Könyvének, a Szent Bibliának melyik részei íródtak arámiul éshogyan hatott az arámi a jelenlegi héber abc-re is. Továbbá kihagyhatatlan az arámi szerepe az újszövetségben, és az egyháztörténelemben is.
Isten saját nyelve, a héber nyelv csodái
Adásban: 2020-08-05 18:08
Vendég: Finta Szilvia
Mi volt a teremtés eredeti nyelve, milyen nyelvet beszélt az emberiség Bábelig? Hogyan alakult később a szent nyelv sorsa, és 2000 év után hogyan lett egy holt nyelvből újra a Szentföld, Izrael legbeszéltebb élő nyelve, és ami a legfontosabb milyen áldásokkal és előnyökkel jár, ha mi is megismerjük Isten saját nyelvét? A válaszokat a mai adásban Finta Szilvia a Szent Pál Akadémia oktatója hozza a Bibliából és a történelemből.
A kanonizáció
Adásban: 2020-07-22 18:07
Vendég: Finta Szilvia
A Szentírás történetét bemutató magazinműsorunk mai adásában a Biblia összeállításának folyamatáról, az Istentől származó írásművek listájáról fogunk beszélgetni,konkrétan arról hogy gondoskodott az Úr arról, hogy hozzánk csak megbízható tartalmú üzenetek juthassanak el! Témánk során vizsgálni fogjuk azokat a történelmi és személyi feltételeket, amelyek mindezt garantálják, így a zsidó nagytanács a Szanhedrin és a korai egyházizsinatok szerepét is.
A Biblia ihletettsége és a szövegek továbbadásának folyamata
Adásban: 2020-07-08 18:07
Vendég: Dr. Hack Márta
Az írásbeliség kialakulása
Adásban: 2020-06-24 18:06
Vendég: Dr. Hack Márta
A törvényadás előtti korszak
Adásban: 2020-06-10 18:06
Vendég: Dr. Hack Márta
A Sinai törvényadás előtti Mózes által le nem írt szóbeli korszakot fogjuk vizsgálni. Hogyan jutott el mindez a Sinai előtt az Isten kereső emberekhez.? Mit jelent pontosan a 4000 éves ábrahámi bibliai tanítási modell? Hogyan alkalmazhatjuk sikerrel az életünkben?