Menü
< Műsorok

A könyv népe

Mégis a Bibliának van igaza?
Adásban: 2020-09-16 18:09
Vendég: Dr. Grüll Tibor
Az ógörög nyelv
Adásban: 2020-09-02 18:09
Vendég: dr. Grüll Eszter
A mai adás vendége ismét dr. Grüll Eszter, a Szent Pál Akadémia tanára lesz, és ma is egy nagyon fontos témát fogunk átbeszélni, egy különleges bibliai nyelvet, mégpedig az Újszövetség nyelvét, az ógörög nyelvet. Kedves vendégem ma is beszélni fog arról, hogy mi a nyelv eredete, története és mik a görög nyelv jellegzetességei? Hogyan lett az Újszövetség „angolja” és az evangelizálás első világnyelve? Továbbá beszélgetni fogunk arról, hogy a görög nyelv speciális jelentéstartalmai hogyan adtak többletkijelentést a Szent Biblia üzeneteihez és hogyan formálják a közgondolkodást immár 2300 éve? Végezetül megérthetjük hogy, milyen haszna van annak, ha egy mai is hívő megtanulja a görögöt, és így eredetiben, és még nagyobb kedvvel tudja olvasni az Igét? Tartsatok velünk újra, hisz tudjátok, mi vagyunk a Könyv népe!
Jézus anyanyelve és az Ószövetség "angolja", a Szent Biblia egyik nyelve: az arámi.
Adásban: 2020-08-19 18:08
Vendég: dr. Grüll Eszter
A mai adásban az arámi nyelv eredetéről és jellegzetességeiről beszélgetünk dr. Grüll Eszterrel, illetve arról, hogy a Kijelentések Könyvének, a Szent Bibliának melyik részei íródtak arámiul éshogyan hatott az arámi a jelenlegi héber abc-re is. Továbbá kihagyhatatlan az arámi szerepe az újszövetségben, és az egyháztörténelemben is.
Isten saját nyelve, a héber nyelv csodái
Adásban: 2020-08-05 18:08
Vendég: Finta Szilvia
Mi volt a teremtés eredeti nyelve, milyen nyelvet beszélt az emberiség Bábelig? Hogyan alakult később a szent nyelv sorsa, és 2000 év után hogyan lett egy holt nyelvből újra a Szentföld, Izrael legbeszéltebb élő nyelve, és ami a legfontosabb milyen áldásokkal és előnyökkel jár, ha mi is megismerjük Isten saját nyelvét? A válaszokat a mai adásban Finta Szilvia a Szent Pál Akadémia oktatója hozza a Bibliából és a történelemből.
A kanonizáció
Adásban: 2020-07-22 18:07
Vendég: Finta Szilvia
A Szentírás történetét bemutató magazinműsorunk mai adásában a Biblia összeállításának folyamatáról, az Istentől származó írásművek listájáról fogunk beszélgetni,konkrétan arról hogy gondoskodott az Úr arról, hogy hozzánk csak megbízható tartalmú üzenetek juthassanak el! Témánk során vizsgálni fogjuk azokat a történelmi és személyi feltételeket, amelyek mindezt garantálják, így a zsidó nagytanács a Szanhedrin és a korai egyházizsinatok szerepét is.
A Biblia ihletettsége és a szövegek továbbadásának folyamata
Adásban: 2020-07-08 18:07
Vendég: Dr. Hack Márta
Az írásbeliség kialakulása
Adásban: 2020-06-24 18:06
Vendég: Dr. Hack Márta
A törvényadás előtti korszak
Adásban: 2020-06-10 18:06
Vendég: Dr. Hack Márta
A Sinai törvényadás előtti Mózes által le nem írt szóbeli korszakot fogjuk vizsgálni. Hogyan jutott el mindez a Sinai előtt az Isten kereső emberekhez.? Mit jelent pontosan a 4000 éves ábrahámi bibliai tanítási modell? Hogyan alkalmazhatjuk sikerrel az életünkben?